Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Εκλογές 2009----------------------
ΚΟΜΜΑ

Εκλογές έρχονται και τα πολιτικά κόμματα κατέρχονται στον στίβο επιζητούντα την ψήφο μας, έτσι για να μας σώσουν. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό του κόμματος όπως μας τον περιγράφει ο Εμμανουήλ Ροΐδης:

«
Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι

Εμμανουήλ Ροΐδης , Ελληνας πεζογράφος και κριτικος (1836-1904)
----------------------


Φυσικά κανένας από εσάς δε νομίζω να πιστεύει πως κάτι ανάλογο ισχύει σήμερα!!!