Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

THE PADAUNG


The Padaung
The Padaung are found in a 150-square-mile area of Kayah State and Shan State, west of the Salween river and around the Pekon hills, which rise to 5,000 feet. For centuries they have been objects of curiosity and were once brought to the palace of the King of Mandalay for inspection. They are part of the Kayan subgroup of Karens. Although known in the world as Padaung, they call themselves Ka-Kaung, which means people who live on top of the hill.


The Padaungs are often nicknamed ‘giraffe women’ or the ‘long-necked Karens’ because of the custom of encasing the neck in brass coils. The practice is fast disappearing, and today can only be found in a few villages. When a girl is aged between five and nine, her neck is rubbed with ointment said to be made of dog fat, coconut milk and royal jelly, and the first neck ring is fitted. After two years, the next set of coils is added and every year therefore she gains a new set until she marries.

ΤΟ PADAUNG

Η Padaung
Οι Padaung βρίσκονται σε μια 150-τετραγωνικών μιλίων περιοχή Kayah κράτους και έθνους Shan, δυτικά του ποταμού Salween και γύρω από τους λόφους Pekon, που αυξάνονται σε 5.000 πόδια. Για αιώνες έχουν αντικείμενα περιέργεια και ήταν κάποτε έφεραν στο παλάτι του βασιλιά της Mandalay για επιθεώρηση. Αποτελούν μέρος της υποομάδας Kayan της Karens. Αν και γνωστή στον κόσμο ως Padaung, λένε οι ίδιοι Ka-Kaung, που σημαίνει άνθρωποι που ζουν στην κορυφή του λόφου.


«καμηλοπάρδαλη γυναικών«Η Padaungs είναι συχνά το παρατσούκλι ή το «μακρύ λαιμό Karens», λόγω της συνήθειας του περισφίγγει το λαιμό σε κουλούρες ορείχαλκο. Η πρακτική αυτή τείνει να εξαφανιστεί, και σήμερα μπορεί να βρεθεί μόνο σε λίγα χωριά. Όταν ένα κορίτσι είναι ηλικίας μεταξύ πέντε και εννέα, το λαιμό της τρίβεται με αλοιφή λέγεται ότι είναι κατασκευασμένα από σκύλο λίπος, γάλα καρύδας και ο βασιλικός πολτός, και το πρώτο δαχτυλίδι λαιμού έχει τοποθετηθεί. Μετά από δύο χρόνια, από την επόμενη σειρά των ρόλων, προστίθεται και κάθε χρόνο, ως εκ τούτου που κερδίζει μια νέα σειρά μέχρι να παντρευτεί.


http://mathetzinnet.blogspot.com/search?updated-max=2010-07-06T11%3A22%3A00-07%3A00&max-results=7
.....................................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: