Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΑΝΕΚΔΟΤA

.......................................................................................................................................Στο αμφιθέατρο ενός αμερικανικού πανεπιστημίου, κάνει διάλεξη ένας φιλόλογος σε ακροατήριο φοιτητών, και μεταξύ άλλων λέει τα εξής:


-
Σε πολλές γλώσσες, δύο αρνήσεις μας κάνουν μια κατάφαση. Σε άλλες γλώσσες, δύο αρνήσεις δίνουν άρνηση. Δεν υπάρχει όμως σε καμιά, μα καμιά γλώσσα, η περίπτωση που δύο καταφάσεις να δίνουν άρνηση.Οπότε, ακούγεται από το ακροατήριο η φωνή του Έλληνα φοιτητή:

- Ναι, καλά.

............................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: