Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Τα σημεια – κλειδια στη φετινη φορολογικη δηλωση

Του Νεκτάριου Β. Νώτη
Οι σημαντικές αλλαγές, που περιέχει σε συγκεκριμένα σημεία το έντυπο της φετινής φορολογικής δήλωσης, αλλά και αυτές που έχουν προέλθει από τις αλλεπάλληλες φορολογικές διατάξεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί μέσα σε ένα χρόνο, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη συμπλήρωση, ειδικά για όσους είτε από επιλογή, είτε από οικονομική στενότητα, φέρνουν σε πέρας μόνοι τους την όλη διαδικασία. Το Capitaltax επιχειρεί σήμερα, με τη βοήθεια του φοροτεχνικού Αντώνη Μουζάκη, να επισημάνει τους κωδικούς, που κρύβουν παγίδες και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Κωδικοί 013 & 014 Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31-12-1945;

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Κωδικοί 029 & 030 Έχετε περιουσία στο εξωτερικό;

Οι κωδικοί συμπληρώνονται όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κτλ.) στο εξωτερικό.

Κωδικοί 151 & 152 με τίτλο «α) Δαπάνες για ασφάλιστρα, δικαστική δαπάνη, αμοιβές δικηγόρων (περ. 1α, 1β, 1γ, 1ε, 3α, 3β, 3γ), τροποποίηση στο λεκτικό

Στο αντίστοιχο περσινό έντυπο φορολογίας Ε1 το λεκτικό των συγκεκριμένων κωδικών είχε ως εξής: «α) Δαπάνες για ασφάλιστρα, δικαστική δαπάνη, αμοιβές δικηγόρων και αγορές υλικών επισκευής και συντήρησης οικοδομών (περ. 1α, 1β, 1γ, 1ε, 3α, 3β, 3γ)»

Έχει απαλειφθεί η φράση «και αγορές υλικών επισκευής και συντήρησης οικοδομών», διότι αυτές οι δαπάνες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, θα συμπεριληφθούν στον κωδικό 049 της Δ.Φ.Ε. (για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου ποσού των 12.000,00 €).

Πίνακας 5

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. Πέρυσι ο τίτλος του πίνακα αυτού ήταν «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ»

1. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση: α) Την ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες.

Το περσινό λεκτικό ήταν: «1. Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση: α) Το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες».

α) περίπτωση α’ κύριας κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα: http://ellinikh-odysseia.blogspot.com/2011/04/blog-post_1673.html#ixzz1K0YMjwXO
...........................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: