Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ


1. Sleeping too late and waking up too late are main cause.
Το να κοιμάται κανείς αργά και να ξυπνάει αργά είναι κύριες αιτίες.

2. Not urinating in the morning.
Η μη ούρηση το πρωί

3 . Too much eating.
Το πολύ φαγητό

4. Skipping breakfast.
Η παράλειψη γευμάτων

5. Consuming too much medication.
Η μεγάλη κατανάλωση φαρμάκων

6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and artificial sweetener.
Η μεγάλη κατανάλωση συντηρητικών, πρόσθετων, χρωστικών και τεχνητών
γλυκαντικών.


7. Consuming unhealthy cooking oil.

Η κατανάλωση ανθυγειινών ελαίων
As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods when you are tired, except if the body is20very fit.


8. Consuming raw (overly done) foods also add to the burden of liver.

H κατανάλωση ομών (ή υπερβολικά μαγειρεμένων) φαγητών.
Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished in one sitting, do not store.

9. Alcohol
Αλκοόλ

We should prevent this without necessarily spending more. We just have to adopt a good daily lifestyle and eating habits. Maintaining good eating habits and time condition are very important for our bodies to absorb and get rid of unnecessary

http://e-pliroforisi.blogspot.com/2011/03/blog-post_20.html
.....................................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: