Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Πως κινείται η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου


Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο, μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (συναινετικό διαζύγιο).

Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο, πρέπει ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης, η οποία κατατίθεται στο δικαστήριο, αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε δύο συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους έξι τουλάχιστον μήνες. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλειά τους και την επικοινωνία με αυτά. Ισχύει μέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση που να ρυθμίζει την επιμέλεια. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει συμφωνία των συζύγων για την παροχή διατροφής σε αυτόν που την έχει ανάγκη, την άσκηση της γονικής μέριμνας και τη χρήση της συζυγικής κατοικίας.

Σε αγωγή διαζυγίου που κινείται κοινή συναινέσει, οι σύζυγοι δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν τους λόγους των αξιώσεών τους.
Real.gr

..................................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: