Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

H λίστα με τα 136 επαγγέλματα που ανοίγουν από 2 Ιουλίου!
Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση, εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται όσα επαγγέλματα έχουν ρυθμιστεί με νόμο, όπως δικηγόροι....


συμβολαιογράφοι, φαρμακοποιοί και οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Με το ν.3919/2011 (άρθρο 2) καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη πρόσβαση και άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Ειδικότερα, μετά τη πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:
- περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
- εξαρτά την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
- θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
READ MORE
http://stoklari.blogspot.com/2011/05/h-136-2.htm
...................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: