Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Πανελλήνιες 2011: Αποτελέσματα-Βάσεις 2011 εκτιμήσεις

vaseis-panelladikes-panellinies

Η ώρα της κρίσης για τις Πανελλήνιες 2011 έρχεται. Τελευταίες εκτιμήσεις για αποτελέσματα και βάσεις 2011.

Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 2011 βαραίνει η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της. Σενέα έρευνα που πραγµατοποιήθη- κε τον Μάρτιο του 2011 καταγράφεται ένα µεγάλο τµήµα υποψηφίων, φέτος µεγαλύτερο από άλλες φορές, που είναι έτοιµο να κάνει έναν «ρεαλιστικό» υπολογισµό και να στραφεί σε σχολές της περιοχής του ακόµα κι αν αυτές δεν είναι της πρώτης επιλογής του. Ουσιαστικά 1 στους 2 υποψηφίους δηλώνει ότι το κριτήριο µε το οποίο θα επιλέξει σχολή στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο θα είναι η έδρα της σχολής. Στη στροφήαυτή δεν βαραίνουν µόνο τα οικονοµικάπροβλήµατα των οικογενειών, αλλά και µια άλλη πλευρά της κρίσης ηοποία δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Κι αν µια φορά κι έναν καιρό η εκπαίδευση, το πανεπιστήµιο, το πτυχίο,προβάλλονταν σαν µια αδιάβροχη επένδυση, όπου η οικογένειαδανειζόνταν ή πουλούσε ό,τι είχε και δεν είχε για να σπουδάσει τοπαιδί, αναµένοντας µια καλή «απόδοση», σήµερα η ολοένα και αυξανόµενη ανεργία των πτυχιούχων και ηµείωση κάθε προσδοκίας για ξεπέρασµάτης έχουνκλονίσει τα πάντα.

ΟΛΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ότι φέτος η αλλαγή της συµπεριφοράς χιλιάδων υποψηφίων όσον αφορά τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού, µαζί µε την κατάργηση των µετεγγραφών θα αυξήσουν τις πρώτες επιλογές τους σε τµήµατα πουβρίσκονται στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει τις βάσεις πολλώντµηµάτων, τόσο της Αττικής καιτης Θεσσαλονίκης όσοκαι των περιφερειακών.

Τα φιλολογικά τµήµατα, τα Τµήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής και Χηµείας, αλλά και τµήµατα ιδι αίτερα των δύο µεγάλων αστικών κέντρων, που δεν είχαν µέχρι τώρα ιδιαίτερηζήτηση (π.χ.τα Τµήµατα Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ.λπ.) θα δουν πιθανόν τις βάσεις τους τσιµπηµένες ως αποτέλεσµα της στροφής πολλών υποψηφίων να µη φύγουν µακριά από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Παρ’ όλα αυτά έντονος θα είναι ο ανταγωνισµός των φετινών υποψηφίων για µια θέση στις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές. Ιατρικές, ΜηχανικώνΗ/Υ, Πολιτικών Μηχανικών, Νοµικές και Παιδαγωγικά, µαζί µε τις Στρατιωτικές και τις Αστυνοµικές θα είναι και φέτος ιδιαίτερα απαιτητικές στις βάσεις εισαγωγής τους, καθώς σ’ αυτές εξακολουθεί και στρέφεται η συντριπτική πλειονότητα των υψηλόβαθµων υποψηφίων. Ιδιαίτερη µάχη θα δοθεί για τις θέσεις εισακτέων των παραπάνω τµηµάτωνπου εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναµένεται να πολιορκηθούν από περίπου 9.000 υψηλόβαθµους υποψηφίους.

Μάχη θα δοθεί για τις θέσεις εισακτέων σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη

Τµήµατα ηλεκτρολόγων µηχανικών H/Y
Από τα Τµήµατα Μηχανικών Η/Υ, το Τµήµα του ΕΜΠ βρέθηκε στο πιο ψηλό σηµείο των βάσεων εισαγωγής το 2000, που απαίτησε 19.520 µόρια για να ανοίξει την είσοδό του.

Την ίδια χρονιά µε πάνω από τα 19.000 µόρια βρέθηκαν το αντίστοιχο τµήµα της Θεσσαλονίκης και τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας. Τα επόµενα χρόνια τα Τµήµατα Μηχανικών Η/Υ άρχισαν να γίνονται λιγό τερο απαιτητικά όσον αφορά τις βάσεις εισαγω-γής τους και την περίοδο 2005 – 2007 βρέθηκαν όλα κάτω από τα 19.000 µόρια, ενώ τα τµήµατα της Κρήτης, της Πάτρας (Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) και της Θεσσαλίας βρέθηκαν κάτω από τα 18.000 µόρια. Από το 2008 έχουµε και πάλι σταδιακή άνοδο των βάσεων και το 2010 το Τµήµα του ΕΜΠ φτάνει τα 19.234 µόρια.

Φέτος αναµένεται η βάση εισαγωγής να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς και εδώ υπάρχει µεγάλη αναντιστοιχία προσφοράς θέσεων εισακτέων και ζήτησης από τη µεριά των αριστούχων.

Νοµικές σχολές
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2007 οι υψηλότερες βάσεις εισαγωγής είχαν σηµειωθεί το 2000 όπου η Νοµική της Αθήνας απαίτησε 18.907 µόρια, η Νοµική Θεσσαλονίκης 18.736 και η Νοµική Θράκης 18.286. Το 2008 οι βάσεις εισαγωγής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έσπασαν ρεκόρ. Το 2009, παρ’ όλο που είχαµε µεγαλύτερο αριθµό αριστούχων στη Θεωρητική σε σχέση µε το 2008, οι βάσεις των νοµικών σχολών υποχώρησαν λίγο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Το 2010 η Νοµική Αθήνας έµεινε στα 18.893 µόρια (ακριβώς ίδια µε το 2009), ενώ ανέβηκαν σε σχέση µε το 2009 η Νοµική Θεσσαλονίκης (18.746 µόρια) και η Νοµική Θράκης (18.276 µόρια). Είναι σίγουρο ότι και φέτος οι βάσεις των τριών Νοµικών θα κρατηθούν ψηλά ανάµεσα στα 18-19.000 µόρια, καθώς µόνιµα περίπου οι µισοί αριστούχοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης προσανατολίζονται είτε από παράδοση είτε λόγω βαθµολογίας στις νοµικές σχολές. Στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές
ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ και αστυνοµικά τµήµατα την τελευταία δεκαετία συγκεντρώνουνκαι την αυξηµένη ζήτηση των υποψηφίωνκαι υψηλές βάσεις. Η οικονοµική κρίση είναι σίγουρο ότι θα τα επηρεάσειφέτος, ανεβάζοντας και τηζήτηση και τιςβάσεις εισαγωγής καθώς παραµένουν τα µόνα που συνεχίζουν να υπόσχονται επαγγελµατική αποκατάσταση σε ένα διευρυµένοτοπίο εργασιακής ανασφάλειας.

Πολιτικοί µηχανικοί και µηχανολόγοι µηχανικοί
ΤΟΣΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Πολιτικών Μηχανικών όσο και τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκονται πολύ ψηλά στις επιλογές και αντίστοιχα στην απαιτητικότητα των βάσεών τους. Το 2010 είχαµε µια µικρή υποχώρηση σε σχέση µε το 2009 στις βάσεις εισαγωγής ως το πρώτο µήνυµα της οικονοµικής κρίσης. Ωστόσο είναι φανερό ότι αφενός η οικονοµική κρίση που θα κρατήσει πολλούς υποψηφίους σε επιλογές κοντά στο σπίτι τους όσο και η σηµαντική πτώση των οικοδοµικών δραστηριοτήτων που έχει οδηγήσει χιλιάδες µηχανικούς στην ανεργία ή την υποαπασχόληση θα βαρύνουν στις επιλογές των υποψηφίων και είναι πολύ πιθανόν τα τµήµατα αυτά να χαµηλώσουν ακόµη λίγο τις βάσεις εισαγωγής τους και φέτος.

Ιατρικά τμήματα

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ όλων των τµηµάτων ΑΕΙ – ΤΕΙ κατέχει η Ιατρική Αθήνας από το 2000. Τη χρονιά αυτή η βάση της έφτασε τα 19.654 µόρια, ενώ στοσύνολο των επτά τµηµάτων της Ιατρικής η χαµηλότερη βάση δεν έπεσε κάτω από τα 19.455 µόρια. Αντίθετα οι χαµηλότερες βάσεις των ιατρικών σχολών σηµειώθηκαν δύοχρόνια αργότερα, το 2002, όπου η βάση της Ιατρικής Αθήνας κατέβηκε στα 18.835 µόρια και η χαµηλότερη βάση στο σύνολο τωνιατρικών σχολών σηµειώθηκε στην Ιατρική Θράκης (17.970). Πέρσι (2010) και οι επτά ιατρικές σχολές απαίτησαν περισσότερο από 19.000 µόρια µε πρώτη την Ιατρική Αθήνας, 19.453 µόρια. Φέτος στη Θετική Κατεύθυνση των περίπου 10.000 υποψηφίων, η µάχηγια την είσοδο στις ιατρικές σχολές θα είναι και πάλι πολύ σκληρή καθώς προβλέπεται ότι οι βάσεις θακινηθούν ξανά στον αστερισµό των 19.000 µορίων, καθώς παραδοσιακά στη Θετική Κατεύθυνση έχουµε ανταγωνισµό αριστούχων. Παιδαγωγικά τµήµατα (δάσκαλοι)

ΤΟ 2002 όποιος είχε 14.500 µόρια εισαγόταν στο Παιδαγωγικό Αθήνας ενώ για να µπει κάποιος σ’ ένα περιφερειακόΠαιδαγωγικό (π.χ. της Ρόδου, της Θράκης ή της Κρήτης) του έφταναν και του περίσσευαν τα 13.000 µόρια. Από τότε µέχρι το 2010 άλλαξε κάτι και η συνέπεια της αλλαγής έπεσε όλη πάνω στις βάσεις εισαγωγής. Αυτό που άλλαξε ήταν η αύξηση των διορισµών των δασκάλων που, καθώς γινόταν συνείδηση κάθε χρόνο σε όλο και πιο πολλούς πτυχιούχους, ανέβαζε κατά κύµατα το ύψος των βάσεων εισαγωγής. Το στοιχείο αυτό ενισχύθηκε το 2009 απότον πληθωρισµό αριστούχων και τα Παιδαγωγικά όλων των Πανεπιστηµίων, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια έκαναν νέο άλµα στις βάσεις εισαγωγής τους. Το 2010 ηπροοπτική µείωσης των προσλήψεων σε όλο τον δηµόσιο τοµέα και στη σχολική εκπαίδευση έριξε τις βάσεις. Ο ίδιος λόγος (σηµαντική µείωση των προσλήψεων) αναµένεται καιφέτος να χαµηλώσει λίγο τις βάσεις, αν και ο αριθµός των υποψηφίων που στοχεύουν στα τµήµατα δασκάλων παραµένει αρκετά µεγάλος.


Πηγή: http://www.fimes.gr/2011/06/panellinies-2011-apotelesmata-vaseis-ektimiseis/#ixzz1PHy9hC4D
...............................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: