Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Κατάργηση 100 επιδομάτων στο δημόσιο προβλέπει το νέο μισθολόγιο


κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσεικλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει
Την κατάργηση 100 επιδομάτων που ισχύουν στο δημόσιο τομέα και την ενσωμάτωσή τους σε ένα, το οποίο θα ονομάζεται επίδομα θέσης, προβλέπει το νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους υπαλλήλους.
Από τα 104 βασικά, ειδικά και κλαδικά επιδόματα που λαμβάνουν οι σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα παραμείνουν μόνο η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τα επιδόματα εορτών και αδείας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ενσωματωθούν στο βασικό μισθολόγιο.
Το επίδομα θέσης, θα διαφοροποιείται με κριτήρια την εκπαιδευτική βαθμίδα κάθε υπαλλήλου (Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια, Τεχνολογική ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση), το μισθολογικό κλιμάκιο και ενδεχομένως και τον βαθμό κάθε εργαζομένου.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τα επιδόματα που διατηρούνται αλλά και το νέο που θεσπίζεται διαμορφώνονται ως εξής:
1. Οικογενειακής παροχής. Το επίδομα αυτό ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το γενικό και τα ειδικά μισθολόγια και περιλαμβάνει:
- Επίδομα γάμου 35 ευρώ.
- Επίδομα τέκνων 18-73 ευρώ ανά τέκνο.
Επίσης, το επίδομα γάμου προβλέπεται από τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανέρχεται σε 10% επί του βασικού μισθού (74 ευρώ στην ΕΓΣΣΕ), ενώ σε κάποιες συλλογικές συμβάσεις προβλέπεται και επίδομα τέκνων. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση του επιδόματος, με πιθανή αναμόρφωση του ύψους της παροχής. Επίσης, προτείνεται η όποια μεταβολή γίνει να είναι οριζόντια σε γενικό και ειδικά μισθολόγια.
2. Επίδομα Μεταπτυχιακού και Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το επίδομα αυτό, σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ για διδακτορικό, 45 ευρώ για μεταπτυχιακό και 40 ευρώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το γενικό και τα ειδικά μισθολόγια, στα οποία επίσης αμείβεται με το ίδιο ποσό. Για το επίδομα αυτό το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρεις λύσεις:
- Παραμένει ως έχει, με πιθανή αναμόρφωση ποσού.

perissotera

Read more: http://tolimeri.blogspot.com/2011/07/100.html#ixzz1SruppTNa
................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: