Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: Η ΕΡΤ δίνει 315.000 ευρώ για την "Τόλμη και Γοητεία"!


Κι όμως η ΕΡΤ3 θα διαθέσει 315 χιλιάδες ευρώ για να προβάλλει 500 ημίωρα επεισόδια της "ΤΟΛΜΗΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑΣ" που
ξεκίνησε όταν πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, συνεχίζει μέχρι σήμερα και θα προβάλλεται μέχρι το 2014...
Συγκεκριμένα αποφάσισε τη μίσθωση πεντακοσίων (500) ημίωρων επεισοδίων,
συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) ωρών από το Νο επεισοδίου 6.160 έως το Νο 6.659 με δικαίωμα προβολής τριών (3) μεταδόσεων.
Τα επεισόδια υπ’αρ.6.160-6.659 θα έχουν ημερομηνία έναρξης προβολής την 1η Νοεμβρίου 2011 και λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Το κόστος ανά επεισόδιο ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα (630€) ευρώ, ποσό ίδιο με αυτό της μίσθωσης του 2009.
Το συνολικό κόστος της μίσθωσης ανέρχεται στις τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (315.000€) ευρώ.

http://skandalistis.blogspot.com/2011/07/315000.html
....................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: