Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

τα ταξίδια<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
..................................................................................................................
Η εμπειρία από τα ταξίδια είναι εκπαίδευση από μόνη της

- Ευριπίδης

................................................................................................................

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Δεν υπάρχουν σχόλια: