Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης 280 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
http://ellhnikhaktofylakh.blogspot.com/2011/07/2011_14.html


Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 60 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
http://ellhnikhaktofylakh.blogspot.com/2011/07/2011.html
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης 180 Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
http://ellhnikhaktofylakh.blogspot.com/2011/07/2011_19.html
Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 25 Τεχνικών Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
http://ellhnikhaktofylakh.blogspot.com/2011/08/blog-post_3673.html

Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 05 Οικονομικών Αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
http://ellhnikhaktofylakh.blogspot.com/2011/08/2011-2011.html

Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 15 Νομικών Αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
http://ellhnikhaktofylakh.blogspot.com/2011/08/blog-post_1157.html

http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2011/08/2011_08.html
..............................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: