Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

ΚΑΛΗΜΕΡΑ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
...............................................
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>γιατί στα παραμύθια...


τα πάντα μπορεί να συμβούν!!
Να είσαι έτοιμος και για τη ζωή!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
..............................................................................
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>