Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Η νέα κυβέρνηση υπό τον Λουκά Παπαδήμο με 48 υπουργούς και υφυπουργούς