Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Επίκαιρος, όσο δε λέγεται

..............................................................................
.........................................................


http://2.bp.blogspot.com/-DbGkRvmxoZA/TVWU6S1Ij9I/AAAAAAAAHHY/0qIx4dUhFoI/s200/250px-Royidis.jpg
Εμμανουήλ Ροΐδης ( 1836-1904 , Έλληνας συγγραφέας)Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:


a) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού।

β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον।

γ) Εις εργαζομένους,
ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ' επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των।..............................................................
................................................................................

τα e-mail που λάβαμε

Δεν υπάρχουν σχόλια: