Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου


Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.»

Δηλαδή:
«Σήμερα είναι η κυριότερη μέρα της σωτηρίας μας και η φανέρωση του Μυστηρίου, που ήταν κρυμμένο από του χρόνου την αρχή: Ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, Υιός τής Παρθένου Μαρίας, και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα φέρνει. Γι’ αυτό κι εμείς μαζί του ας φωνάξουμε με όλη μας τη δύναμη προς την Παναγία: Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου.»

www.hamomilaki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: